Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm dụng cụ mang nhãn hiệu "BENETECH" , như Nhiệt kế hồng ngoại, Máy đo tốc độ, Máy đo mức âm thanh, Máy đo độ ẩm và nhiệt độ, Máy đo độ dày siêu âm , Máy đo độ dày màng / lớp phủ, Máy đo độ rung, Máy đo cách điện cao áp, Máy đo điện trở đất, Máy kiểm tra RCD (ELCB), v.v.

http://en.benetechco.com/

Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Nồng Độ Khí - Phát Hiện Khí

Máy Dò Khí Carbon Monoxit CO Benetech GT8212

2.300.000 1.880.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Nồng Độ Khí - Phát Hiện Khí

Máy Đo Nồng Độ Khí Oxy Kỹ Thuật Số Benetech GT8211

2.400.000 1.950.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Nồng Độ Khí - Phát Hiện Khí

Máy Dò Phát Hiện Khí Dễ Cháy Benetech GT8210

2.000.000 1.500.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu: