Hiển thị 1–24 của 45 kết quả

Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp NJTY 3266TA – Cái

170.000VND
Giảm giá!
3.300.000VND
Giảm giá!
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Đồng Hồ Ampe Kìm UNI-T UT201 – Cái

499.000VND
Giảm giá!
479.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc Testo 745 – Cái

475.000VND
Giảm giá!
13.800.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Đồng Hồ Ampe Kìm UT200B 600A – Cái

420.000VND
Giảm giá!
Giảm giá!
1.850.000VND
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Máy Kiểm Tra Pin Cầm Tay TES32A – Cái

13.000.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng DT266 – Cái

99.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng VC3266A+ – Cái

115.000VND
Giảm giá!
Giảm giá!
3.400.000VND
Giảm giá!
Giảm giá!
58.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng MT87 – Cái

70.000VND
Giảm giá!
110.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng VC3266L+ – Cái

86.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Đồng Hồ Đo Kim Vạn Năng Victor VC3021 – Cái

340.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Đồng Hồ Đo Vạn Năng Victor VC97 – Cái

650.000VND