Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Máy Đo Công Suất Quang UNI-T UT693D – Cái

930.000VND
Giảm giá!
Giảm giá!
2.940.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Thiết Bị Test Line Proskit MT8006B – Cái

2.750.000VND
Giảm giá!
31.250.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Thiết Bị Test Line Pro’skit MT8100 – Cái

4.875.000VND
Giảm giá!
Giảm giá!
1.140.000VND
Giảm giá!
3.625.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Máy Hàn Cáp Quang Fusion Splicer AI7 – Cái

38.000.000VND
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Máy Kiểm Tra Cáp Quang NOYAFA NF907 – Cái

2.000.000VND