Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Đồng Hồ Vạn Năng Kỹ Thuật Số DT9205A

160.000 95.000
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng DT266

140.000 99.000
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng MT87

170.000 99.000
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Bức Xạ Điện Từ

Máy Đo Bức Xạ Điện Từ Benetech GM3120

550.000 439.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
700.000790.000
Giảm giá!
239.000 165.000
Giảm giá!
349.000 238.000
Giảm giá!
363.000 270.000
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
350.000 290.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
850.000 675.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng 328D

650.000 448.000
Giảm giá!
360.000 280.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Đồng Hồ Vạn Năng Kỹ Thuật Số GT920A

300.000 240.000
Giảm giá!
620.000 499.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
255.000 149.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Độ Cứng

Kìm Đo Độ Cứng Cầm Tay

7.800.00011.200.000
Giảm giá!

Thiết Bị Đo, Kiểm Tra Điện

Ampe Kìm Kẹp Vạn Năng Đo Dòng DT3266L

129.000 97.000
Giảm giá!
799.000 599.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
670.000 499.000
Thương hiệu: