Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Máy Đo Công Suất Quang Pro’skit MT7603C

3.100.000 2.350.000
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Thiết Bị Test Line Pro’skit MT8100

5.500.000 3.900.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Thiết Bị Test Line Proskit MT8006B

3.100.000 2.200.000
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Máy Đo Công Suất Quang Pro’skit MT7610G

35.700.000 24.999.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Máy Hàn Cáp Quang Fusion Splicer AI7

49.400.000 38.000.000
Giảm giá!

Thiết Bị Test Cáp Tín Hiệu

Máy Kiểm Tra Cáp Quang NOYAFA NF907

2.600.000 2.000.000