Được thành lập vào năm 2010, Công ty TNHH Điện tử SNDWAY đã tham gia vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất, loại máy đo khoảng cách laser cầm tay, dụng cụ đo môi trường,...

https://www.sndway.com/

Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Nồng Độ Khí - Phát Hiện Khí

Máy Đo Nồng Độ Khí Carbon Dioxide SNDWAY SW723

5.400.000 3.200.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Các Loại Khí Tự Nhiên

Máy Đo Nồng Độ Khí Formaldehyde SNDWAY SW623

3.800.000 2.500.000
Thương hiệu: ,
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Chất Lượng Không Khí

Máy Đo Chất Lượng Không Khí SNDWAY SW625B

2.590.000 2.390.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Chất Lượng Không Khí

Máy đo chất lượng không khí SNDWAY SW625A

2.350.000 2.190.000
Thương hiệu: