Được thành lập vào năm 2010, Công ty TNHH Điện tử SNDWAY đã tham gia vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất, loại máy đo khoảng cách laser cầm tay, dụng cụ đo môi trường,...

https://www.sndway.com/

Giảm giá!

Máy Đo Khoảng Cách

Máy Đo Khoảng Cách SNDWAY SWM100

850.000 675.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
490.000 445.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Khoảng Cách

Máy Đo Khoảng Cách SNDWAY SWM40

390.000 339.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
900.000 840.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Khoảng Cách

Máy Đo Khoảng Cách SNDWAY SWM60

699.000 510.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu:
Giảm giá!
2.950.0003.650.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
Thương hiệu: ,
Giảm giá!
890.000 599.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
860.000 530.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Nồng Độ Khí - Phát Hiện Khí

Máy Đo Nồng Độ Khí Carbon Dioxide SNDWAY SW723

5.400.000 3.200.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Các Loại Khí Tự Nhiên

Máy Đo Nồng Độ Khí Formaldehyde SNDWAY SW623

3.800.000 2.500.000
Thương hiệu: ,
Giảm giá!
3.600.0004.800.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
6.800.000 4.500.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
15.000.000 13.400.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
13.400.000 11.500.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Khoảng Cách SNDWAY

Bút Đo Khoảng Cách SNDWAY SWP70

990.000 890.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Khoảng Cách SNDWAY

Bút Đo Khoảng Cách SNDWAY SWP50

890.000 790.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Khoảng Cách SNDWAY

Bút Đo Khoảng Cách SNDWAY SWP35

790.000 690.000
Thương hiệu:
Giảm giá!
2.990.000 2.700.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Chất Lượng Không Khí

Máy Đo Chất Lượng Không Khí SNDWAY SW625B

2.590.000 2.390.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Đo Chất Lượng Không Khí

Máy đo chất lượng không khí SNDWAY SW625A

2.350.000 2.190.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Cân Bằng Laser SNDWAY

Máy Cân Bằng Laser SNDWAY SW333G

3.499.000 3.399.000
Thương hiệu:
Giảm giá!

Máy Cân Bằng Laser SNDWAY

Máy Cân Bằng Laser SNDWAY SW332G

2.990.000 2.800.000
Thương hiệu: