Camera Hành trình có cam lùi NOVATEK EagleCam X002

Màn hinh 4inch IPS rất nét, camera góc rộng 170 độ, có cam lùi quan sát sau xe.

Mua hàng

Danh mục thiết bị ô tô tiêu biểu

Thiết bị ô tô tiêu biểu

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Camera Hành Trình Ô Tô

Camera Hành Trình C900 720P

450.000 290.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Hiển Thị Tốc Độ Trên Kính Lái

Hiển Thị Tốc Độ Trên Kính Lái HUD A8

1.150.000 850.000

Sale

Favorites