Tô Vít Cân Lực Điện Tử

12.700.000

còn 1 hàng

Tô Vít Cân Lực Điện Tử

12.700.000

đặc biệt ở trong lĩnh vực điện tử và công nghệ chế biến gỗ ngoài ra nó còn được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ cao.