Công ty TNHH Máy móc Tuyền Châu Liushi

Công ty TNHH Máy móc Tuyền Châu Liushi là một doanh nghiệp mới hiện đại chuyên nghiên cứu và phát triển máy gạch ép tĩnh, máy gạch PC, máy gạch bùn, máy làm bột nhào và các thiết bị và ứng dụng máy gạch khác ở Trung Quốc; nó có thể là được sử dụng để rửa cát và gạch bùn và bùn thải Sản xuất gạch, sản xuất gạch chất thải rắn và sản xuất gạch PC, sản xuất gạch phosphogypsum, luyện xỉ và các mục đích sử dụng khác không chỉ có thể biến chất thải thành kho báu mà còn tạo ra lợi ích kinh tế to lớn…