ARG Spray Roving ARC13-2700H ZrO2 ≥16.7%

80,000

ALKALI RESISTANT FIBERGLASS ROVING 16.7% là sợi thô thủy tinh kháng kiềm (ZrO2>16,7) được thiết kế để sử dụng cho các loại tấm ốp ngoại thất GRC và composite sử dụng phương pháp sản xuất áp dụng phun.

ARG Spray Roving ARC13-2700H ZrO2 ≥16.7%

80,000